1  تور اندونزی ( بالی ) | ویژه دی 93 | 7 شب و 8 روز | 580 دلار + 4.340.000 تومان
 آژانس سام سیر | 2324-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 09-10-93 بازديد : 107
2  تور ترکیه ( استانبول ) | قشم ایـر | ویژه ژانویه 2015 | 3 شب و 4 روز | 960.000 تومان
 آژانس طاها گشت | 24825-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 13-10-93 بازديد : 142
3  تور تایلند ( بانکوک + پاتایا ) | پرواز ماهان | ویژه زمستان 93 | 7 شب | 2.270.000 تومان
 آژانس طوفان پرشین | 66906033-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 126
4  تور تایلند ( پاتایا ) | پرواز ماهان | ویژه دی 93 | 7 شب و 8 روز | 2.390.000 تومان
 آژانس ستاره پرواز | 88997055-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 120
5  تور مالزی + سنگاپور | پرواز ماهان | زمستان 93 | 7 شب | 380 دلار + 1.620.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 22-12-93 بازديد : 117
6  تور ایتالیا + فرانسه | ویژه نـوروز 94 | 8 شب و 9 روز | 2380 یـورو + هزینه بلیط
 آژانس پارسیان مهر | 88842920-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 12-12-93 بازديد : 117
7  تور مالزی ( کوالالامپور ) | پرواز ایران ایر | 9 دی 93 | 7 شب و 8 روز | 1.920.000 تومان
 آژانس ماهان سیر سام | 88525200-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 08-10-93 بازديد : 112
8  تور ارمنستان | پرواز ماهان و آسمان | ویژه ژانویه 2015 | 3 شب | از 1.122.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 10-11-93 بازديد : 121
9  تور مالزی + سنگاپور | پرواز آسمان | تا 9 دی 93 | 7 شب و 8 روز | 2.979.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 09-10-93 بازديد : 108
10  تور فیلیپین | پرواز عمان ایر | ویژه دی 93 | 7 شب و 8 روز | 3.390.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88414376-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 113
11  تور موریس | پرواز امارات | ویژه دی 93 | 6 شب و 7 روز | 1290 دلار + 3.680.000 تومان
 آژانس سام سیر | 2324-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 09-10-93 بازديد : 96
12  تور مالزی ( کوالالامپور ) | پرواز قطری | ویژه دی 93 | 7 شب و 8 روز | 2.350.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88452995-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 99
13  تور چین ( پکن ) | پرواز ایران ایر | زمستان 93 | 7 شب و 8 روز | 2.999.000 تومان
 آژانس طاها گشت | 24825-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 09-12-93 بازديد : 122
14  تور اندونزی ( بالی ) | ویژه زمستان 93 | 7 شب و 8 روز | 630 دلار + 1.600.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 23-12-93 بازديد : 109
15  تور دبی | هتل 5* ریکسوس باب البحر | ویژه ژانـویه | 5 شب و 6 روز | 4.200.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 09-11-93 بازديد : 107
16  تور ترکیه ( استانبول ) | پرواز قشم ایر | 8 دی 93 | 4 شب و 5 روز | 1.199.000 تومان
 آژانس ماهان سیر سام | 88525200-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 07-10-93 بازديد : 120
17  تور اندونزی ( بالی ) | ویژه نـوروز 94 | 7 شب و 8 روز | 690 دلار + 2.500.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 15-11-93 بازديد : 113
18  تور ترکیه ( استانبول ) | پرواز قشم ایر | ویژه دی 93 | 3 شب و 4 روز | 970.000 تومان
 آژانس ستاره پرواز | 88997055-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 128
19  تور مالزی ( کوالالامپور + دیکسون ) | زمستان 93 | 7 شب و 8 روز | 2.650.000 تومان
 آژانس طوفان پرشین | 66906033-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 100
20  تور فرانسه ( پاریس ) | هتل 4* | 26 دی 93 | 4 شب و 5 روز | 4.900.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88842920-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 12-10-93 بازديد : 391
21  تور ارمنستان | زمیـنی | 8 دی 93 | 3 شب و 4 روز | 610.000 تومان
 آژانس آسوده خیال | 22222224-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 06-10-93 بازديد : 396
22  تور دبی | پرواز آسمان | 13 دی 93 | 3 شب و 4 روز | 1.375.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88452995-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 12-10-93 بازديد : 349
23  تور مالزی ( کوالالامپور ) | پرواز ایران ایر | 5 دی 93 | 7 شب و 8 روز | 1.670.000 تومان
 آژانس ماهان سیر سام | 88525200-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 04-10-93 بازديد : 363
24  تور نپال | 17 بهمن 93 | 11 شب و 12 روز | 1390 یـورو + 4.195.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 01-11-93 بازديد : 319
25  تور ترکیه ( استانبول ) | پرواز تابـان | ویژه ژانویه 2015 | 2 شب و 3 روز | 900.000 تومان
 آژانس طاها گشت | 24825-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 12-10-93 بازديد : 351
26  تور تایلند ( پاتایا ) | پرواز ماهان | ویژه دی 93 | 7 شب و 8 روز | 2.310.000 تومان
 آژانس طوفان پرشین | 66906033-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 343
27  تور چین | پرواز ایران ایر | ویژه زمستان 93 | 7 شب و 8 روز | از 2.999.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 12-11-93 بازديد : 329
28  تور دبی | هتل 5* ریکسوس باب البحر | ویژه دی 93 | 3 شب و 4 روز | 2.340.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 322
29  تور استرالیا | هتل 4* | ویژه نـوروز 93 | 12 شب و 13 روز | 4300 دلار + هزینه بلیط
 آژانس پارسیان مهر | 88842920-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 15-11-93 بازديد : 326
30  تور دبی | هتل 5* میلینیوم پلازا | ویژه دی 93 | 3 شب و 4 روز | 1.740.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 338

1  تور مشهد | هتل 4* عمـاد | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 450.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 50
2  تور کیش | هتل 4* آریـان | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 465.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 66
3  تور کیش | پرواز آتـا | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 510.000 تومان
 آژانس ستاره پرواز | 88997055-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 47
4  تور کیش | هتل 3* ارم | 6 دی 93 | 2 شب و 3 روز | 470.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88452995-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 05-10-93 بازديد : 44
5  تور چابهار | هتل 4* لاله | هـوایی | ویژه نوروز 94 | 3 شب و 4 روز | 1.439.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 25-12-93 بازديد : 38
6  تور مشهد | پرواز آتـا | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 390.000 تومان
 آژانس ستاره پرواز | 88997055-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 40
7  تور مشهد | هتل آپارتمان مقـدم | 6 و 7 دی 93 | 2 شب و 3 روز | 290.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88452995-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 47
8  تور قشم | پرواز قشم ایر | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 550.000 تومان
 آژانس طاها گشت | 22842555-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 44
9  تور کیش | هتل 5* مارینـا پارک | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 710.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 43
10  تور شیراز | پرواز ماهان و ایران ایر | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 585.000 تومان
 آژانس طاها گشت | 22842555-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 33
11  تور کیش | هتل 5* ایـران | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 880.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 37
12  تور کیش | هتل 5* صدف | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 575.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 118
13  تور کیش | هتل 4* آرامش | 5 و 6 دی 93 | 2 شب و 3 روز | 450.000 تومان
 آژانس نادیا پرواز | 88548554-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 04-10-93 بازديد : 141
14  تور بندرعباس + قشم + جزیره هرمز | زمستان 93 | 3 شب و 4 روز | 1.199.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 20-11-93 بازديد : 100
15  تور قشم | زمیـنی و هـوایی | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 268.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 15-10-93 بازديد : 143
16  تور شیراز | هـوایی | ویژه دی 93 | 3 شب و 4 روز | از 646.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88842920-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 83
17  تور مشهد | هتل آپارتمان جمکران | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 320.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 116
18  تور کیش | هتل 4* آرامش و 5* شایگان | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 545.000 تومان
 آژانس آسوده خیال | 22222224-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 114
19  تور مشهد | پرواز زاگرس | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 360.000 تومان
 آژانس آسوده خیال | 22222224-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 111
20  تور کرمانشاه | هوایی و زمینی | ویژه زمستان 93 | 2 شب و 3 روز | از 650.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 25-12-93 بازديد : 96
21  تور کیش | هتل 4* آریـان | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 515.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 109
22  تور ایلام | هتل 3* زاگرس | ویژه زمستان 93 | 2 شب و 3 روز | 855.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 25-12-93 بازديد : 79
23  تور مشهد | هتل 3* سـیمرغ | 5 و 6 دی 93 | 2 شب و 3 روز | 320.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88452995-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 05-10-93 بازديد : 101
24  تور مشهد | پرواز قشم ایر و کیش ایر | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 440.000 تومان
 آژانس طاها گشت | 22842555-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 94
25  تور کیش | هتل 5* شـایگان | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 590.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 107
26  تور کیش | هتل 4* آرامش | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 450.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 255
27  تور قشم | زمیـنی و هـوایی | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 220.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 332
28  تور کیش | هتل 5* شایـان | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 635.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 181
29  تور کیش | هتل 4* آرامیـس | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 540.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 155
30  تور مشهد | پرواز معراج و اترک و آتا | 5 دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 310.000 تومان
 آژانس پویا گشت | 88103480-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 04-10-93 بازديد : 268

1  تور مشهد | پرواز آتـا | 6 دی 93 | 2 شب و 3 روز | 315.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 05-10-93 بازديد : 25
2  تور دبی | پرواز آسمان | 15 دی 93 | 3 شب و 4 روز | 970.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88414376-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 14-10-93 بازديد : 32
3  تور مشهد | هتل 2* آتـی | 6 دی 93 | 2 شب و 3 روز | 290.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88452995-021 | انتشار : 04-10-93 | اعتبار : 05-10-93 بازديد : 20
4  تور ترکیه ( استانبول ) | پرواز قشم ایر | 5 و 6 دی 93 | 3 شب و 4 روز | 800.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88452995-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 05-10-93 بازديد : 92
5  تور مشهد | هتل 4* تـارا | 5 دی 93 | 2 شب و 3 روز | 310.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88452995-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 04-10-93 بازديد : 64
6  تور ترکیه ( استانبول ) | پرواز قشم ایر | 24 دی 93 | 4 شب و 5 روز | 850.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 23-10-93 بازديد : 159
7  تور ارمنستان | زمینی با اسکانیا | 8 دی ( ویژه ژانویه ) | 3 شب و 4 روز | 695.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88414376-021 | انتشار : 29-09-93 | اعتبار : 05-10-93 بازديد : 106
8  تور دبی | پرواز تابـان و ایران ایر | 6 تا 13 دی 93 | 3 شب و 4 روز | از 819.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 24-09-93 | اعتبار : 12-10-93 بازديد : 322
9  تور دبی | پرواز تابان و ایران ایر | 6 تا 13 دی 93 | 3 شب و 4 روز | از 819.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 20-09-93 | اعتبار : 09-10-93 بازديد : 360
10  تور ارمنستان | زمینی با اتوبوس VIP | ویژه 7 و 8 و 9 دی | 3 شب و 4 روز | 580.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : | اعتبار : 05-10-93 بازديد : 433

1  تور تایلند ( بانکوک + پوکت ) | پاییز و زمستان 93 | 7 شب و 8 روز | از 2.800.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 25-08-93 | اعتبار : 11-11-93 بازديد : 848
2  تور ترکیه ( آنکارا ) | پرواز ماهان | تا 9 دی 93 | 3 شب و 4 روز | از 950.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 04-09-93 | اعتبار : 09-10-93 بازديد : 766
3  تور ترکیه ( آنکارا ) | پرواز تابـان | پاییز و زمستان 93 | 3 شب و 4 روز | از 884.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 01-08-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 763
4  تور دبی | پرواز قشم ایر | ویژه دی 93 | 3 شب و 4 روز | 790.000 تومان
 آژانس ستاره پرواز | 88997055-021 | انتشار : 27-09-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 718
5  تور برزیل | هتل 5* | پرواز ترکیش | ویژه نوروز 94 | 10 شب و 11 روز | 21.990.000 تومان
 آژانس طاها گشت | 22842555-021 | انتشار : 13-09-93 | اعتبار : 10-12-93 بازديد : 648
6  تور ایتالیا + فرانسه | ویژه زمستان 93 | 6 شب و 7 روز | 1345 دلار + 2.100.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 23-09-93 | اعتبار : 22-12-93 بازديد : 646
7  تور تایلند ( بانکوک + پاتایا ) | ویژه آذر و دی 93 | 7 شب و 8 روز | 2.405.000 تومان
 آژانس طاها گشت | 24825-021 | انتشار : 19-09-93 | اعتبار : 16-10-93 بازديد : 643
8  تور ارمنستان | زمینی با اتوبوس VIP | آذر و زمستان 93 | 3 شب و 4 روز | از 670.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : | اعتبار : 28-12-93 بازديد : 639
9  تور ترکیه ( آنتالیا ) | پرواز تلویند و کرندون | ویژه نوروز 94 | 6 شب | از 2.090.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 20-09-93 | اعتبار : 24-12-93 بازديد : 635
10  تور برزیل | پرواز ترکیش | 29 اسفند 93 | 12 شب | 3890 دلار + 9.900.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 14-08-93 | اعتبار : 30-11-93 بازديد : 621
11  تور نمایشگاهی ایتالیا + اسپانیا | 20 بهمن 93 | 9 شب | 1800 یـورو + 2.200.000 تومان
 آژانس قصران گشت | 88697080-021 | انتشار : 26-08-93 | اعتبار : 09-10-93 بازديد : 615
12  تور تایلند ( بانکوک + سامویی ) | ویژه زمستان 93 | 7 شب و 8 روز | 3.730.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 15-09-93 | اعتبار : 24-12-93 بازديد : 612
13  تور ترکیه ( آنتالیا ) | پرواز فری برد | ویژه نـوروز 94 | 10 شب و 11 روز | 3.595.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 18-09-93 | اعتبار : 29-12-93 بازديد : 607
14  تور آفریقای جنوبی | پرواز امارات | 17 بهمن 93 | 7 شب و 8 روز | 7.500.000 تومان
 آژانس آسوده خیال | 22222224-021 | انتشار : 01-09-93 | اعتبار : 01-11-93 بازديد : 603
15  تور نمایشگاه جواهرات ایتالیا | ویژه بهمن 93 | 6 شب | 1600 یـورو + 2.200.000 تومان
 آژانس قصران گشت | 88697080-021 | انتشار : 26-08-93 | اعتبار : 09-10-93 بازديد : 596
16  تور ایتالیا + فرانسه | ویژه زمستان 93 | 6 شب و 7 روز | 895 دلار + 2.100.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 19-09-93 | اعتبار : 30-11-93 بازديد : 596
17  تور تایلند ( بانکوک + پوکت ) | ویژه آذر و دی 93 | 7 شب و 8 روز | 3.030.000 تومان
 آژانس طاها گشت | 24825-021 | انتشار : 13-09-93 | اعتبار : 16-10-93 بازديد : 595
18  تور دبی | پرواز تابان و ایران ایر | تا 4 دی 93 | 3 شب و 4 روز | از 699.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 17-09-93 | اعتبار : 04-10-93 بازديد : 590
19  تور فرانسه + آلمان + پرتغال | ویژه نـوروز 93 | 9 شب | 1690 یـورو + هزینه بلیط
 آژانس قصران گشت | 88697080-021 | انتشار : 17-09-93 | اعتبار : 01-12-93 بازديد : 583
20  تور ترکیه ( آنتالیا ) | پرواز فری برد | ویژه نوروز 94 | 6 شب و 7 روز | 2.295.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 09-09-93 | اعتبار : 27-12-93 بازديد : 583
21  تور هند ( دهلی + آگرا + جیپور ) | 20 آذر و 16 بهمن 93 | 8 شب | 2.390.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88842920-021 | انتشار : 01-09-93 | اعتبار : 06-11-93 بازديد : 580
22  تور ترکیه ( آنتالیا ) | هتل 5* | ویژه نـوروز 94 | 6 شب و 7 روز | از 2.049.000 تومان
 آژانس ستاره پرواز | 88997055-021 | انتشار : 29-09-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 573
23  تور اندونزی ( بالی ) | ماهان و آسمان | ویژه ژانویه | 7 شب و 8 روز | از 4.495.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 20-09-93 | اعتبار : 09-10-93 بازديد : 568
24  تور هند ( دهلی + آگرا + جیپور ) | پاییز و زمستان | 7شب و 8 روز | 2.029.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 10-09-93 | اعتبار : 24-12-93 بازديد : 562
25  تور تایلند ( پوکت ) | آذر و دی 93 | 7 شب و 8 روز | 240 دلار + 2.400.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 17-09-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 553
26  تور بالی + سنگاپور | ويژه دی 93 | 7 شب و 8 روز | 1020 دلار + 2.400.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 23-09-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 553
27  تور ترکیه ( آلانیا + آنتالیا ) | پرواز فری برد | نـوروز 94 | 10 شب و 11 روز | 1320 دلار
 آژانس پارسیان مهر | 88842920-021 | انتشار : 23-09-93 | اعتبار : 25-12-93 بازديد : 547
28  تور اسپانیا ( بارسلون ) | هتل 4* | 19 بهمن 93 | 5 شب و 6 روز | 4.900.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88842920-021 | انتشار : 16-09-93 | اعتبار : 20-10-93 بازديد : 543
29  تور ترکیه ( استانبول ) | پرواز قشم ایر | 5 دی 93 | 3 شب و 4 روز | 730.000 تومان
 آژانس ماهان سیر سام | 88525200-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 04-10-93 بازديد : 543
30  تور اسکی آلپ | 16 و 23 بهمن 93 | 7 شب و 8 روز | 2650 دلار + 2.600.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 24-09-93 | اعتبار : 15-11-93 بازديد : 541

1  تور قشم | زمیـنی و هـوایی | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 220.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 332
2  تور مشهد | با قطـار | ویژه آذر و دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 190.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 27-09-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 281
3  تور مشهد | پرواز معراج و اترک و آتا | 5 دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 310.000 تومان
 آژانس پویا گشت | 88103480-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 04-10-93 بازديد : 268
4  تور کیش | هتل 4* آرامش | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 450.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 255
5  تور ماسوله + انزلی + آستارا | زمینی | پاییز و زمستان 93 | 2 شب | 299.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 22-08-93 | اعتبار : 20-11-93 بازديد : 249
6  تور تهرانگردی ( شمیرانات ) | ویژه پاییز و زمستان 93 | یکــــروزه | 59.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 19-08-93 | اعتبار : 22-10-93 بازديد : 246
7  تور بام تهران | ویژه پاییز و زمستان 93 | یکــــروزه | 69.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 26-08-93 | اعتبار : 22-10-93 بازديد : 222
8  تور مشهد | هتل 3* الوند | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 300.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 206
9  تور تهرانگردی ( شهر ری ) | ویژه پاییز و زمستان 93 | یکــــروزه | 59.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 21-08-93 | اعتبار : 24-10-93 بازديد : 191
10  تور تهرانگردی | ویژه پاییز و زمستان 93 | یکـــــــروزه | 59.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 28-08-93 | اعتبار : 25-10-93 بازديد : 186
11  تور مشهد | هتل 3* پارمیدا | 6 و 7 دی 93 | 2 شب و 3 روز | 320.000 تومان
 آژانس نادیا پرواز | 88548554-021 | انتشار : 29-09-93 | اعتبار : 04-10-93 بازديد : 185
12  تور کیش | هتل 5* شایـان | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 635.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 181
13  تور کیش | هتل 5* سورینت مریم | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 690.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 29-09-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 178
14  تور کاشان ( کویر مرنجاب ) | زمیـنی | ویژه پاییز و زمستان 93 | یکـــروزه | 79.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88842920-021 | انتشار : 04-09-93 | اعتبار : 14-12-93 بازديد : 173
15  تور تهرانگردی ( تهران قدیم ) | ویژه پاییز و زمستان 93 | یکــــروزه | 59.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 01-09-93 | اعتبار : 28-10-93 بازديد : 162
16  تور اصفهان | هتل 5* کوثر | ویژه پاییز و زمستان 93 | 2 شب و 3 روز | 459.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 02-09-93 | اعتبار : 04-12-93 بازديد : 157
17  تور کرمان + گواشیر | هوایی | ویژه پاییز و زمستان 93 | 2 شب و 3 روز | 739.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 05-09-93 | اعتبار : 20-11-93 بازديد : 156
18  تور کیش | هتل 4* آرامیـس | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 540.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 01-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 155
19  تور اصفهان | هتل 5* کـوثر | ویژه نـوروز 94 | 3 شب و 4 روز | 1.039.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 25-09-93 | اعتبار : 25-12-93 بازديد : 143
20  تور قشم | زمیـنی و هـوایی | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 268.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 15-10-93 بازديد : 143
21  تور کیش | هتل 4* آرامش | 5 و 6 دی 93 | 2 شب و 3 روز | 450.000 تومان
 آژانس نادیا پرواز | 88548554-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 04-10-93 بازديد : 141
22  تور زنجان | با قطار پردیس تندرو | ویژه زمستان 93 | 2 شب و 3 روز | 645.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 27-09-93 | اعتبار : 25-12-93 بازديد : 140
23  تور همدان | با اتوبوس VIP | ویژه زمستان 93 | 2 شب و 3 روز | 660.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 27-09-93 | اعتبار : 25-12-93 بازديد : 138
24  تور بندرعباس + گامرون + قشم + هرمز | ویژه نـوروز 94 | 3 شب | 1.429.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 29-09-93 | اعتبار : 25-11-93 بازديد : 136
25  تور چابهار | پرواز کاسپین | ویژه دی 93 | 3 شب، 4 شب | از 770.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 29-09-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 135
26  تور شیراز | هتل 5* چمران | هـوایی | ویژه نوروز 94 | 3 شب و 4 روز | 1.389.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 77671007-021 | انتشار : 29-09-93 | اعتبار : 25-12-93 بازديد : 120
27  تور کیش | هتل 5* صدف | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 575.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 118
28  تور مشهد | هتل آپارتمان جمکران | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | 320.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 116
29  تور کیش | هتل 4* آرامش و 5* شایگان | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 545.000 تومان
 آژانس آسوده خیال | 22222224-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 114
30  تور مشهد | پرواز زاگرس | ویژه دی 93 | 2 شب و 3 روز | از 360.000 تومان
 آژانس آسوده خیال | 22222224-021 | انتشار : 03-10-93 | اعتبار : 30-10-93 بازديد : 111


آژانس مسافرتی پیله های عصر پرواز