تور آنتالیا, تور ارزان آنتالیا, تور مسافرتی آنتالیا | Antalya


تور آنتالیا

 

معرفی ارزانترین آفر تورهای آنتالیا با نرخ ویژه و قیمت مناسب و آشنایی با برترین آژانسهای مسافرتی و مجریان مستقیم تور آنتالیا در سایت گردشگری درتینا. 

جهت مشاهده تورهای آنتالیا عبارت آنتالیا را در قسمت عنوان تور وارد کرده و سپس بر روی دکمه بگرد کلیک نمایید. بدین ترتیب لیست تورهای آنتالیا و دارای اعتبار برای شما نمایش داده خواهد شد.

 
تور آنتالیا, تور ارزان آنتالیا, تور مسافرتی آنتالیا | Antalya

عنوان تـور 
1   تور قبرس شمالی | ویژه مرداد 97 | 6 شب و 7 روز | 5.370.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 23-05-97 | اعتبار : 26-05-97 بازدید : 38
2   تور استرالیا | تابستان 97 | 12 شب و 13 روز | 3500 دلار + 5.900.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 23-05-97 | اعتبار : 30-05-97 بازدید : 47
3   تور دور ایتالیا | تابستان 97 | 5 شب و 6 روز | 1490 یورو + 1.990.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 22-05-97 | اعتبار : 30-05-97 بازدید : 148
4   تور مالزی | ویژه شهریور 97 | 7 شب و 8 روز | 6.370.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 22-05-97 | اعتبار : 15-06-97 بازدید : 133
5   ایتالیا + اسپانیا + فرانسه | تابستان 97 | 11 شب و 12 روز | 2690 یورو + 3.500.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 21-05-97 | اعتبار : 31-05-97 بازدید : 152
6   تور کیش | ویژه مرداد 97 | 3 شب و 4 روز | 550.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 21-05-97 | اعتبار : 22-05-97 بازدید : 145
7   تور صربستان | ویژه مرداد 97 | 3 شب و 4 روز | 4.950.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 21-05-97 | اعتبار : 22-05-97 بازدید : 146
8   تور هند | ویژه مرداد 97 | 7 شب و 8 روز | 4.090.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 21-05-97 | اعتبار : 30-05-97 بازدید : 143
9   تور روسیه | ویژه مرداد 97 | 7 شب و 8 روز | 6.965.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 20-05-97 | اعتبار : 23-05-97 بازدید : 202
10   تور استانبول | ویژه مرداد 97 | 3 شب و 4 روز | 3.000.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 20-05-97 | اعتبار : 22-05-97 بازدید : 215
11   ایتالیا + فرانسه | تابستان 97 | 11 شب و 12 روز | 2190 یورو + 2.990.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 20-05-97 | اعتبار : 30-05-97 بازدید : 193
12   تور دور ایتالیا | تابستان 97 | 5 شب و 6 روز | 1490 یورو + 1.990.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 17-05-97 | اعتبار : 30-05-97 بازدید : 449
13   تور صربستان | ویژه تابستان 97 | 3 شب و 4 روز | 4.400.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 17-05-97 | اعتبار : 30-06-97 بازدید : 433
14   تور مالزی | ویژه شهریور 97 | 7 شب و 8 روز | 3.360.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 17-05-97 | اعتبار : 21-05-97 بازدید : 453
15   تایلند ( پاتایا + پوکت ) | ویژه مهر 97 | 7 شب و 8 روز | 5.650.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 16-05-97 | اعتبار : 20-06-97 بازدید : 513
16   ایتالیا + فرانسه | تابستان 97 | 11 شب و 12 روز | 2190 یورو + 2.990.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 16-05-97 | اعتبار : 20-05-97 بازدید : 493
17   چین ( شانگهای ) | ویژه تابستان 97 | 7 شب و 8 روز | 7.280.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 15-05-97 | اعتبار : 15-06-97 بازدید : 599
18   تور صربستان | ویژه شهریور 97 | 3 شب و 4 روز | 4.950.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 15-05-97 | اعتبار : 30-06-97 بازدید : 603
19   تور استرالیا | تابستان 97 | 12 شب و 13 روز | 3500 دلار + 3.500.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 15-05-97 | اعتبار : 30-05-97 بازدید : 602
20   تور صربستان | ویژه مرداد 97 | 3 شب و 4 روز | 4.390.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 14-05-97 | اعتبار : 23-05-97 بازدید : 696
21   تور دور ایتالیا | تابستان 97 | 5 شب و 6 روز | 1490 یورو + 1.990.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 14-05-97 | اعتبار : 20-05-97 بازدید : 712
22   تور بلغارستان | ویژه تابستان 97 | 7 شب و 8 روز | 5.300.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 13-05-97 | اعتبار : 20-05-97 بازدید : 742
23   تور صربستان | ویژه تابستان 97 | 3 شب و 4 روز | 4.950.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 13-05-97 | اعتبار : 30-06-97 بازدید : 795
24   ایتالیا + فرانسه | تابستان 97 | 11 شب و 12 روز | 2190 یورو + 2.990.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 13-05-97 | اعتبار : 20-05-97 بازدید : 792
25   تایلند ( بانکوک + پوکت ) | ویژه تابستان 97 | 7 شب و 8 روز | 5.570.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : | اعتبار : 05-06-97 بازدید : 772
26   تور استرالیا | ویژه تابستان 97 | 12 شب و 13 روز | 3500 دلار + 5.900.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : | اعتبار : 20-05-97 بازدید : 739
27   تور روسیه | ویژه مرداد 97 | 7 شب و 8 روز | 7.300.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 08-05-97 | اعتبار : 23-05-97 بازدید : 787
28   تور صربستان | ویژه مرداد 97 | 3 شب و 4 روز | 4.950.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 08-05-97 | اعتبار : 30-05-97 بازدید : 787
29   تور بلغارستان | ویژه مرداد 97 | 7 شب و 8 روز | 4.700.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 07-05-97 | اعتبار : 20-05-97 بازدید : 825
30   تایلند ( بانکوک ) | ویژه تابستان 97 | 7 شب و 8 روز | 4.280.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 06-05-97 | اعتبار : 31-05-97 بازدید : 948
صفحه 1 از 2