عنوان تـور یا آژانس 
1  تور جام جهانی برزیل | پرواز امارات و قطری | 23 و 24 خرداد | 11 شب | 7450 دلار + بلیط
 آژانس سام سیر | 2324-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 15-03-93 بازدید : 16
2  تور دبی | ویژه بهار 93 | 3 شب و 4 روز | از 790.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 31-03-93 بازدید : 27
3  تور ترکیه ( آنتالیا ) | پرواز تابـان | 4 اردیبهشت 93 | 6 شب و 7 روز | 999.000 تومان
 آژانس پویا گشت | 88103480-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 03-02-93 بازدید : 46
4  تور دبی | هتـل 5* All | اردیبهشت 93 | 5 شب، 7 شب | از 2.365.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 20-02-93 بازدید : 29
5  تور دبی | قشم ایر | اردیبهشت 93 | 3 شب و 4 روز | 750.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 25-02-93 بازدید : 29
6  تور ترکیه ( آنتالیا ) | پرواز زاگرس و تابان | اردیبهشت 93 | 6 شب | 1.050.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88414376-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 31-02-93 بازدید : 60
7  تور ارمنستان | زمیــنی | ویژه بهار 93 | 3 شب و 4 روز | از 670.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 88326057-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 31-03-93 بازدید : 49
8  ویزای چین | ویژه بهار 93 | 30 روزه | 118 دلار
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 31-03-93 بازدید : 23
9  تور سنگاپور + بالی | پرواز امارات | اردیبهشت 93 | 7 شب | 578 دلار + 2.100.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 31-02-93 بازدید : 38
10  تور ترکیه ( آنکارا ) | ایران ایـر | اردیبهشت 93 | 3 شب و 4 روز | 880.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 10-02-93 بازدید : 22
11  تور تایلند ( بانکوک ) | ویژه بهار 93 | 7 شب و 8 روز | 2.199.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 88326057-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 10-03-93 بازدید : 33
12  تور بالی | هتـل 5* ملیـا | ویژه اردیبهشت 93 | 7 شب و 8 روز | 4.150.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88447299-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 31-02-93 بازدید : 27
13  تور ترکیه ( کوش آداسی ) | پرواز ترکیش | اردیبهشت 93 | 6 شب | 1.520.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 27-02-93 بازدید : 48
14  تور مالزی | پرواز ایران ایـر | اردیبهشت 93 | 7 شب و 8 روز | 140 دلار + 1.200.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 01-02-93 | اعتبار : 31-02-93 بازدید : 33
15  تور تایلند ( بانکوک + پاتایا ) | ویژه بهار 93 | 7 شب و 8 روز | 2.249.000 تومان
 آژانس کامیاران سفر | 88326057-021 | انتشار : 31-01-93 | اعتبار : 31-03-93 بازدید : 121
16  تور دبی | هتل 5* ریکسوس باب البحر | بهار 93 | 3 شب و 4 روز | 2.290.000 تومان
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 31-01-93 | اعتبار : 30-03-93 بازدید : 123
17  تور مالزی ( کوالالامپور ) | ایران ایر | 2 اردیبهشت 93 | 7 شب | 1.480.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88423005-021 | انتشار : 31-01-93 | اعتبار : 01-02-93 بازدید : 106
18  تور ترکیه ( آنتالیا ) | اطلس جت | اردیبهشت 93 | 6 شب و 7 روز | 1.364.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 31-01-93 | اعتبار : 26-02-93 بازدید : 164
19  تور ترکیه ( استانبول ) | پرواز آسمان | تا 10 اردیبهشت 93 | 1 شب | 695.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 31-01-93 | اعتبار : 10-02-93 بازدید : 162
20  تور هند ( دهلی + آگرا + جیپور ) | پرواز ماهان | بهار 93 | 7 شب | 1.865.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 31-01-93 | اعتبار : 31-02-93 بازدید : 92
21  تور اندونزی ( بالی ) | ایران ایر | اردیبهشت 93 | 7 شب | 2.900.000 تومان
 آژانس سپهر گشت | 88455737-021 | انتشار : 31-01-93 | اعتبار : 30-02-93 بازدید : 103
22  تور ترکیه ( استانبول ) | پرواز ماهان | اردیبهشت 93 | 2 شب و 3 روز | 1.099.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 31-01-93 | اعتبار : 30-02-93 بازدید : 127
23  تور چین ( پکن ) | هتـل 5* | اردیبهشت 93 | 7 شب و 8 روز | 2.850.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 31-01-93 | اعتبار : 30-02-93 بازدید : 105
24  تور ارمنستان | پرواز آسمان | اردیبهشت 93 | 3 شب و 4 روز | 86 دلار + 900.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 31-01-93 | اعتبار : 30-02-93 بازدید : 112
25  تور دبی | پرواز آسمان | اردیبهشت 93 | 3 شب و 4 روز | از 890.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 30-01-93 | اعتبار : 10-02-93 بازدید : 223
26  نرخ هتلهای دبی | ویژه بهار 93 | از 1 شب | از 160 درهم
 آژانس مسافران جهانگرد | 88415700-021 | انتشار : 30-01-93 | اعتبار : 31-03-93 بازدید : 181
27  تور هند ( گوا ) | ایران ایر | اردیبهشت 93 | 7 شب و 8 روز | از 2.590.000 تومان
 آژانس پرگار | 44482168-021 | انتشار : 30-01-93 | اعتبار : 31-02-93 بازدید : 178
28  تور دبی | پرواز ماهان | فروردین و اردیبهشت 93 | 3 شب و 4 روز | 1.092.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 30-01-93 | اعتبار : 11-02-93 بازدید : 204
29  تور ایتالیا + اتریش | ایران ایر | 7 خرداد 93 | 10 شب | 1790 یـورو + 1.790.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 30-01-93 | اعتبار : 15-02-93 بازدید : 238
30  تور دبی | پرواز ماهـان | اردیبهشت 93 | 3 شب و 4 روز | 899.000 تومان
 آژانس بهار پرستوها | 88797979-021 | انتشار : 30-01-93 | اعتبار : 30-02-93 بازدید : 212
صفحه 1 از 3


آژانس مسافرتی سپهر گشت نیلی