تور خارجی, معرفی تورهای ارزان خارجی | DORTINA.COM

عنوان تـور 
1  تور ترکیه ( کوش آداسی ) | پرواز آتا | نوروز 96 | 6 شب و 7 روز | 1.865.000 تومان
 آژانس لیپار گشت | 44963605-021 | انتشار : 30-10-95 | اعتبار : 24-12-95 بازدید : 87
2  تور مالزی | پرواز ایر آسیا | ویژه نوروز 96 | 6 شب و 7 روز | 2.745.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 30-10-95 | اعتبار : 30-11-95 بازدید : 84
3  تور دور اروپا | ویژه نوروز 96 | 19 شب و 20 روز | 17.000.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 30-10-95 | اعتبار : 15-11-95 بازدید : 74
4  تور ترکیه ( استانبول ) | اطلس گلوبال | ویژه نوروز 96 | 6 شب و 7 روز | 2.795.000 تومان
 آژانس ریما گشت | 43374-021 | انتشار : 30-10-95 | اعتبار : 20-12-95 بازدید : 68
5  تور گرجستان | ویژه بهمن 95 | 3 شب و 4 روز | 610.000 تومان
 آژانس گندم گشت | 88854245-021 | انتشار : 30-10-95 | اعتبار : 01-11-95 بازدید : 89
6  تور مالزی | پرواز ماهان | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 5.910.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 30-10-95 | اعتبار : 20-11-95 بازدید : 67
7  تور دبی | پرواز ایر عربیا | ویژه بهمن 95 | 3 شب و 4 روز | 1.309.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 30-10-95 | اعتبار : 15-11-95 بازدید : 70
8  تور ترکیه ( استانبول ) | پرواز معراج | ویژه بهمن 95 | 2 شب و 3 روز | 614.000 تومان
 آژانس متین گشت | 88971646-021 | انتشار : 30-10-95 | اعتبار : 15-11-95 بازدید : 69
9  تور کیش | 1 بهمن 95 | 2 شب و 3 روز | 380.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 30-10-95 | اعتبار : 30-10-95 بازدید : 70
10  مالزی + لنکاوی | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 5.477.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 30-10-95 | اعتبار : 07-01-96 بازدید : 61
11  تایلند ( بانکوک + پاتایا + پوکت ) | ویژه نوروز 96 | 11 شب و 12 روز | 5.990.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 30-11-95 بازدید : 100
12  تور ارمنستان زمینی | ویژه نوروز 96 | 4 شب و 5 روز | 1.250.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 28-12-95 بازدید : 99
13  تور ترکیه ( استانبول ) | پرواز تابان | ویژه بهمن 95 | 3 شب و 4 روز | 600.000 تومان
 آژانس گندم گشت | 88854245-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 05-11-95 بازدید : 113
14  تور دبی 5* | پرواز امارات | ویژه زمستان 95 | 3 شب و 4 روز | 3.150.000 تومان
 آژانس الماس نشان | 55423444-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 25-12-95 بازدید : 114
15  تایلند ( بانکوک + پاتایا ) | ویژه بهمن 95 | 6 شب و 7 روز | 1.750.000 تومان
 آژانس نگارستان گشت | 88445070-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 10-11-95 بازدید : 101
16  اسپانیا + هلند + فرانسه | ویژه نوروز 96 | 9 شب و 10 روز | 2300 یورو + 2.900.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 10-11-95 بازدید : 120
17  تور ایتالیا | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 2190 یورو + 3.900.000 تومان
 آژانس فرجام پرواز | 22224589-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 15-11-95 بازدید : 99
18  هند ( دهلی + آگرا + جیپور ) | ویژه زمستان 95 | 7 شب و 8 روز | 2.180.000 تومان
 آژانس متین گشت | 88971646-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 15-11-95 بازدید : 102
19  کربلا + نجف | ویژه زمستان 95 | 7 شب و 8 روز | 1.300.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 30-11-95 بازدید : 90
20  تور هند | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 4.290.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 01-12-95 بازدید : 89
21  تور چین | ویژه بهمن 95 | 9 شب و 10 روز | 1650 دلار + 2.300.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 05-11-95 بازدید : 88
22  تور گرجستان | ویژه نوروز 96 | 5 شب و 6 روز | 1.815.000 تومان
 آژانس ریما گشت | 43374-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 26-12-95 بازدید : 106
23  تور مالزی | پرواز ایر آسیا | ویژه نوروز 96 | 6 شب و 7 روز | 3.655.000 تومان
 آژانس لیپار گشت | 44963605-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 24-12-95 بازدید : 97
24  تور دور اروپا | ویژه نوروز 96 | 27 شب و 28 روز | 22.000.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 01-11-95 بازدید : 109
25  تور یزد | ویژه جشن سده | 8 بهمن 95 | 2 شب و 3 روز | 400.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 03-11-95 بازدید : 82
26  هند ( دهلی + آگرا + جیپور ) | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 3.480.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 29-10-95 | اعتبار : 01-12-95 بازدید : 87
27  تور تایلند ( پاتایا ) | ویژه بهمن 95 | 6 شب و 7 روز | 1.750.000 تومان
 آژانس نگارستان گشت | 88445070-021 | انتشار : 28-10-95 | اعتبار : 15-11-95 بازدید : 160
28  تور گرجستان | 1 بهمن 95 | 3 شب و 4 روز | 600.000 تومان
 آژانس مشرق زمین | 88559094-021 | انتشار : 28-10-95 | اعتبار : 30-10-95 بازدید : 177
29  تور مالزی | پرواز ایر آسیا | 6 بهمن 95 | 6 شب و 7 روز | 1.399.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 28-10-95 | اعتبار : 03-11-95 بازدید : 191
30  هند ( دهلی + آگرا + جیپور ) | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 3.450.000 تومان
 آژانس متین گشت | 88971646-021 | انتشار : 28-10-95 | اعتبار : 15-12-95 بازدید : 127
صفحه 1 از 5