تور خارجی, معرفی تورهای ارزان خارجی | DORTINA.COM

عنوان تـور 
1  تور روسیه | ویژه بهار 96 | 7 شب و 8 روز | 4.990.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 09-02-96 | اعتبار : 15-02-96 بازدید : 37
2  مسکو + سنت پترزبورگ | ویژه بهار 96 | 9 شب و 10 روز | 4.590.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 09-02-96 | اعتبار : 30-03-96 بازدید : 43
3  ترکیه ( آنتالیا ) | پرواز زاگرس | 15 اردیبهشت 96 | 6 شب و 7 روز | 1.040.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 09-02-96 | اعتبار : 15-02-96 بازدید : 62
4  تور بلغارستان | 26 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 1.999.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 09-02-96 | اعتبار : 10-03-96 بازدید : 45
5  تور مالزی | پرواز ماهان | 3 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 1.760.000 تومان
 آژانس لیپار گشت | 44963605-021 | انتشار : 09-02-96 | اعتبار : 01-03-96 بازدید : 40
6  ترکیه ( مارماریس ) | 14 اردیبهشت 96 | 6 شب و 7 روز | 1.520.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 09-02-96 | اعتبار : بازدید : 45
7  تور دور اروپا | 22 مرداد 96 | 12 شب و 13 روز | 13.000.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 09-02-96 | اعتبار : 01-04-96 بازدید : 49
8  تور بلغارستان | ویژه بهار 96 | 7 شب و 8 روز | 1.950.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 09-02-96 | اعتبار : 15-03-96 بازدید : 44
9  ترکیه ( آنتالیا ) | 14 و 15 اردیبهشت 96 | 6 شب و 7 روز | 1.280.000 تومان
 آژانس فرجام پرواز | 22224589-021 | انتشار : 09-02-96 | اعتبار : بازدید : 54
10  تور دور اروپا | ویژه تابستان 96 | 28 شب و 29 روز | 23.000.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 09-02-96 | اعتبار : 20-03-96 بازدید : 43
11  تور دور اروپا | ویژه تابستان 96 | 20 شب و 21 روز | 18.000.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 07-02-96 | اعتبار : 20-03-96 بازدید : 224
12  تور بلغارستان | 29 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 1.999.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 07-02-96 | اعتبار : 17-02-96 بازدید : 177
13  تور روسیه | 26 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 4.995.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 07-02-96 | اعتبار : 28-02-96 بازدید : 145
14  ترکیه ( آنتالیا ) | پرواز معراج | ویژه اردیبهشت 96 | 6 شب و 7 روز | 1.095.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 07-02-96 | اعتبار : بازدید : 166
15  ترکیه ( آنتالیا ) | پرواز معراج | 15 اردیبهشت 96 | 6 شب و 7 روز | 1.095.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 06-02-96 | اعتبار : 14-02-96 بازدید : 237
16  تور دور اروپا | ویژه تیر 96 | 12 شب و 13 روز | 13.000.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 06-02-96 | اعتبار : 20-03-96 بازدید : 260
17  تور عمان | ویژه بهار 96 | 3 شب و 4 روز | 2.780.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 06-02-96 | اعتبار : 30-02-96 بازدید : 208
18  تور دبی | پرواز ایر عربیا | ویژه اردیبهشت 96 | 3 شب و 4 روز | 999.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 06-02-96 | اعتبار : 28-02-96 بازدید : 225
19  تور روسیه | 26 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 4.750.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 06-02-96 | اعتبار : 18-03-96 بازدید : 186
20  تور دبی | ویژه اردیبهشت 96 | 3 شب و 4 روز | 1.250.000 تومان
 آژانس فرجام پرواز | 22224589-021 | انتشار : 04-02-96 | اعتبار : 30-02-96 بازدید : 311
21  ترکیه ( بدروم ) | 15 اردیبهشت 96 | 6 شب و 7 روز | 1.445.000 تومان
 آژانس لیپار گشت | 44963605-021 | انتشار : 04-02-96 | اعتبار : 13-02-96 بازدید : 285
22  ایتالیا + فرانسه | ویژه بهار 96 | 6 شب و 7 روز | 1890 یورو + 2.900.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 04-02-96 | اعتبار : 01-03-96 بازدید : 292
23  تور روسیه | ویژه بهار 96 | 7 شب و 8 روز | 4.495.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 04-02-96 | اعتبار : 10-03-96 بازدید : 254
24  تور کوش آداسی | 5 خرداد 96 | 6 شب و 7 روز | 1.995.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 03-02-96 | اعتبار : 04-03-96 بازدید : 401
25  تور دبی | پرواز ایر عربیا | 14 اردیبهشت 96 | 3 شب و 4 روز | 1.110.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 03-02-96 | اعتبار : 10-02-96 بازدید : 375
26  تور فرانسه | 5 خرداد 96 | 6 شب و 7 روز | 7.500.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 03-02-96 | اعتبار : بازدید : 383
27  مالزی + سنگاپور | ویژه اردیبهشت 96 | 7 شب و 8 روز | 2.655.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 03-02-96 | اعتبار : 20-02-96 بازدید : 386
28  چین ( پکن + شانگهای ) | ویژه بهار 96 | 7 شب و 8 روز | 4.630.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 03-02-96 | اعتبار : 29-03-96 بازدید : 372
29  تور مالزی | پرواز ایر آسیا | ویژه اردیبهشت 96 | 6 شب و 7 روز | 1.590.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 02-02-96 | اعتبار : 20-02-96 بازدید : 460
30  تور بلغارستان | 26 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 1.950.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 02-02-96 | اعتبار : 20-02-96 بازدید : 520
صفحه 1 از 3