تور خارجی, معرفی تورهای ارزان خارجی | DORTINA.COM

عنوان تـور 
1   تور مالزی | 12 بهمن 96 | 7 شب و 8 روز | 1.890.000 تومان
 آژانس طنین گشت | 44696697-021 | انتشار : 03-11-96 | اعتبار : 11-11-96 بازدید : 71
2   چین ( پکن + شانگهای ) | ویژه نوروز 97 | 8 شب و 9 روز | 5.900.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 03-11-96 | اعتبار : 20-12-96 بازدید : 75
3   تور مالدیو | ویژه بهمن 96 | 5 شب و 6 روز | 6.690.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 03-11-96 | اعتبار : 30-11-96 بازدید : 69
4   تور آنتالیا | ویژه نوروز 97 | 6 شب و 7 روز | 2.095.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 03-11-96 | اعتبار : 15-11-96 بازدید : 74
5   تور هند | ویژه نوروز 97 | 7 شب و 8 روز | 3.850.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 03-11-96 | اعتبار : 10-12-96 بازدید : 68
6   تور دور ایتالیا | ویژه نوروز 97 | 7 شب و 8 روز | 2090 یورو + 3.900.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 03-11-96 | اعتبار : 30-11-96 بازدید : 88
7   تور استانبول | 7 بهمن 96 | 3 شب و 4 روز | 980.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 03-11-96 | اعتبار : 05-11-96 بازدید : 136
8   تور بالی | ویژه نوروز 97 | 7 شب و 8 روز | 5.790.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 02-11-96 | اعتبار : 20-12-96 بازدید : 108
9   مالزی + پنانگ | ویژه نوروز 97 | 7 شب و 8 روز | 4.570.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 02-11-96 | اعتبار : 20-11-96 بازدید : 108
10   ایتالیا + اسپانیا + هلند | نوروز 97 | 9 شب و 10 روز | 2890 یورو + 3.900.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 02-11-96 | اعتبار : 30-11-96 بازدید : 115
11   تور دبی | 8 بهمن 96 | 3 شب و 4 روز | 1.455.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 02-11-96 | اعتبار : 05-11-96 بازدید : 113
12   تایلند ( بانکوک ) | 18 بهمن 96 | 7 شب و 8 روز | 1.990.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 02-11-96 | اعتبار : 13-11-96 بازدید : 115
13   تور باکو | 10 بهمن 96 | 3 شب و 4 روز | 899.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 02-11-96 | اعتبار : 09-11-96 بازدید : 120
14   تور آنتالیا | 5 بهمن 96 | 6 شب و 7 روز | 850.000 تومان
 آژانس طنین گشت | 44696697-021 | انتشار : 02-11-96 | اعتبار : 04-11-96 بازدید : 116
15   تور اروپا | ویژه نوروز 97 | 6 شب و 7 روز | 1850 یورو + 3.880.000 تومان
 آژانس طنین گشت | 44696697-021 | انتشار : 02-11-96 | اعتبار : 30-11-96 بازدید : 115
16   ایتالیا + فرانسه | نوروز 97 | 7 شب و 8 روز | 2290 یورو + 3.900.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 01-11-96 | اعتبار : 30-11-96 بازدید : 132
17   تور باکو | ویژه نوروز 97 | 3 شب و 4 روز | 2.495.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 01-11-96 | اعتبار : 20-11-96 بازدید : 136
18   تور مالزی | ویژه نوروز 97 | 7 شب و 8 روز | 4.350.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 30-10-96 | اعتبار : 20-12-96 بازدید : 93
19   تور استانبول | ویژه نوروز 97 | 5 شب و 6 روز | 1.745.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 30-10-96 | اعتبار : 10-12-96 بازدید : 99
20   تایلند ( پوکت ) | ویژه نوروز 97 | 7 شب و 8 روز | 4.720.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 30-10-96 | اعتبار : 20-11-96 بازدید : 89
21   تایلند ( پوکت ) | ویژه نوروز 97 | 7 شب و 8 روز | 5.230.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 30-10-96 | اعتبار : 20-12-96 بازدید : 90
22   تور دبی | 8 بهمن 96 | 3 شب و 4 روز | 1.455.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 30-10-96 | اعتبار : 05-11-96 بازدید : 92
23   تور دور اروپا | ویژه نوروز 97 | 18 شب و 19 روز | 18.000.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 30-10-96 | اعتبار : 30-11-96 بازدید : 95
24   تایلند ( پاتایا ) | 15 بهمن 96 | 7 شب و 8 روز | 2.050.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 28-10-96 | اعتبار : 10-11-96 بازدید : 202
25   ایتالیا + فرانسه + اسپانیا | نوروز 97 | 12 شب و 13 روز | 2800 یورو + 2.800.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 28-10-96 | اعتبار : 15-11-96 بازدید : 201
26   مالزی + سنگاپور | ویژه بهمن 96 | 7 شب و 8 روز | 2.450.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 28-10-96 | اعتبار : 25-11-96 بازدید : 202
27   تور اسکی گرجستان | ویژه زمستان 96 | 3 شب و 4 روز | 1.620.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 28-10-96 | اعتبار : 11-11-96 بازدید : 203
28   چین ( پکن + شانگهای ) | ویژه نوروز 97 | 6 شب و 7 روز | 6.290.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 27-10-96 | اعتبار : 20-12-96 بازدید : 180
29   تور هند | ویژه نوروز 97 | 7 شب و 8 روز | 4.120.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 27-10-96 | اعتبار : 25-11-96 بازدید : 179
30   تور دور اروپا | ویژه نوروز 97 | 27 شب و 28 روز | 23.000.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 27-10-96 | اعتبار : 15-11-96 بازدید : 187
صفحه 1 از 2