تور خارجی, معرفی تورهای ارزان خارجی | DORTINA.COM

عنوان تـور 
1  تور استانبول | پرواز ماهان | 15 خرداد 96 | 3 شب و 4 روز | 999.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 08-03-96 | اعتبار : بازدید : 78
2  تایلند ( بانکوک + پاتایا ) | ویژه خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 1.990.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 08-03-96 | اعتبار : 16-03-96 بازدید : 44
3  تور دبی | پرواز ایر عربیا | ویژه خرداد 96 | 3 شب و 4 روز | 899.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 08-03-96 | اعتبار : 20-03-96 بازدید : 53
4  تایلند ( پوکت ) | 24 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 2.500.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 08-03-96 | اعتبار : 15-03-96 بازدید : 48
5  تور آنتالیا | پرواز قشم ایر | ویژه خرداد 96 | 6 شب و 7 روز | 1.250.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 08-03-96 | اعتبار : 29-03-96 بازدید : 93
6  تور دبی | ویژه خرداد 96 | 3 شب و 4 روز | 945.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 08-03-96 | اعتبار : 25-03-96 بازدید : 52
7  تور دور اروپا | 6 مرداد 96 | 20 شب و 21 روز | 18.000.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 08-03-96 | اعتبار : 30-03-96 بازدید : 57
8  تور بلغارستان | 9 تیر 96 | 7 شب و 8 روز | 2.420.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 08-03-96 | اعتبار : 30-03-96 بازدید : 51
9  تور دور اروپا | 6 مرداد 96 | 20 شب و 21 روز | 18.000.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 08-03-96 | اعتبار : 30-03-96 بازدید : 36
10  تور روسیه | 2 تیر 96 | 6 شب و 7 روز | 4.590.000 تومان
 آژانس دریای نور | 88880267-021 | انتشار : 07-03-96 | اعتبار : 27-03-96 بازدید : 67
11  تور بلغارستان | ویژه عید فطر | 7 شب و 8 روز | 2.990.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 07-03-96 | اعتبار : 25-03-96 بازدید : 69
12  تور روسیه | 8 تیر 96 | 7 شب و 8 روز | 4.580.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 07-03-96 | اعتبار : 20-03-96 بازدید : 59
13  تور گرجستان | 12 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 1.900.000 تومان
 آژانس فرجام پرواز | 22224589-021 | انتشار : 07-03-96 | اعتبار : بازدید : 100
14  تور گرجستان | ویژه خرداد 96 | 3 شب و 4 روز | 930.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 07-03-96 | اعتبار : 19-03-96 بازدید : 93
15  صربستان + کرواسی | ویژه تابستان 96 | 7 شب و 8 روز | 4.999.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 07-03-96 | اعتبار : 16-06-96 بازدید : 79
16  تور دور اروپا | ویژه تابستان 96 | 12 شب و 13 روز | 13.000.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 07-03-96 | اعتبار : 20-03-96 بازدید : 80
17  تور فرانسه | ویژه مرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 2.990.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 07-03-96 | اعتبار : 25-05-96 بازدید : 142
18  تور ارمنستان | پرواز آسمان | ویژه تابستان 96 | 3 شب و 4 روز | 940.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 06-03-96 | اعتبار : 09-04-96 بازدید : 144
19  تایلند ( پاتایا ) | ویژه خرداد 96 | 6 شب و 7 روز | 2.145.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 06-03-96 | اعتبار : 30-03-96 بازدید : 95
20  تور بلغارستان | 1 تیر 96 | 7 شب و 8 روز | 1.999.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 06-03-96 | اعتبار : 15-03-96 بازدید : 136
21  تور دور اروپا | ویژه تابستان 96 | 28 شب و 29 روز | 23.000.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 06-03-96 | اعتبار : 20-03-96 بازدید : 113
22  تور دبی | پرواز ماهان | ویژه ماه رمضان | 3 شب و 4 روز | 1.179.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 06-03-96 | اعتبار : 30-03-96 بازدید : 128
23  تور آنتالیا | پرواز قشم ایر | ویژه خرداد 96 | 6 شب و 7 روز | 1.270.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 06-03-96 | اعتبار : 15-03-96 بازدید : 195
24  تور روسیه | ویژه خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 3.990.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 04-03-96 | اعتبار : 20-03-96 بازدید : 162
25  تور چین | 15 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 4.690.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 04-03-96 | اعتبار : 10-03-96 بازدید : 117
26  تور روسیه | 8 و 9 تیر 96 | 7 شب و 8 روز | 4.780.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 04-03-96 | اعتبار : 30-03-96 بازدید : 120
27  تور روسیه | 11 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 4.990.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 03-03-96 | اعتبار : 09-03-96 بازدید : 127
28  تور دبی | پرواز ایر عربیا | ویژه اردیبهشت 96 | 3 شب و 4 روز | 899.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 03-03-96 | اعتبار : 10-03-96 بازدید : 151
29  تور دور اروپا | 6 مرداد 96 | 28 شب و 29 روز | 23.000.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 03-03-96 | اعتبار : 30-03-96 بازدید : 162
30  تور آنتالیا | پرواز قشم ایر | ویژه خرداد 96 | 6 شب و 7 روز | 1.490.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 03-03-96 | اعتبار : 19-03-96 بازدید : 239
صفحه 1 از 3