تور خارجی, معرفی تورهای ارزان خارجی | DORTINA.COM




تور خارجی, معرفی تورهای ارزان خارجی | DORTINA.COM

عنوان تـور 
31   تور صربستان | ویژه مرداد 97 | 3 شب و 4 روز | 3.700.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 02-05-97 | اعتبار : 30-05-97 بازدید : 1222
32   تور ایتالیا | ویژه مرداد 97 | 3 شب و 4 روز | 690 یورو
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 02-05-97 | اعتبار : 24-05-97 بازدید : 1108
33   تور روسیه | ویژه مرداد 97 | 7 شب و 8 روز | 5.830.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 01-05-97 | اعتبار : 30-05-97 بازدید : 1234
34   تایلند ( بانکوک + پوکت ) | ویژه تابستان 97 | 7 شب و 8 روز | 4.330.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 01-05-97 | اعتبار : بازدید : 1127
35   تور مالزی | ویژه شهریور 97 | 7 شب و 8 روز | 2.750.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 31-04-97 | اعتبار : 02-06-97 بازدید : 1187
36   مالزی + لنکاوی | ویژه شهریور 97 | 7 شب و 8 روز | 3.640.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 27-04-97 | اعتبار : 05-06-97 بازدید : 1382
37   سوئیس + فرانسه | 1 شهریور 97 | 6 شب و 7 روز | 1490 یورو + نرخ بلیط
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 25-04-97 | اعتبار : 20-05-97 بازدید : 1430
38   تور صربستان | ویژه مرداد 97 | 3 شب و 4 روز | 3.650.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 19-04-97 | اعتبار : 30-05-97 بازدید : 1289
39   تور مالزی | ویژه تابستان 97 | 7 شب و 8 روز | 2.040.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 06-04-97 | اعتبار : 26-05-97 بازدید : 1095
40   تور بلغارستان | ویژه تابستان 97 | 7 شب و 8 روز | 4.650.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 06-04-97 | اعتبار : 31-05-97 بازدید : 964
41   تور بلغارستان | ویژه تابستان 97 | 7 شب و 8 روز | 3.650.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 04-04-97 | اعتبار : 31-06-97 بازدید : 902
صفحه 2 از 2