تور خارجی, معرفی تورهای ارزان خارجی | DORTINA.COM

عنوان تـور 
31  تایلند ( پوکت ) | ویژه اردیبهشت 96 | 6 شب و 7 روز | 2.500.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 02-02-96 | اعتبار : 20-02-96 بازدید : 449
32  تور مالزی | پرواز ماهان | ویژه اردیبهشت 96 | 7 شب و 8 روز | 1.855.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 02-02-96 | اعتبار : 27-02-96 بازدید : 436
33  تور دبی | ویژه اردیبهشت 96 | 3 شب و 4 روز | 1.269.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 02-02-96 | اعتبار : 21-02-96 بازدید : 379
34  تور دور ایتالیا | 9 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 1990 یورو + 3.100.000 تومان
 آژانس پارسیان مهر | 88849975-021 | انتشار : 02-02-96 | اعتبار : 20-02-96 بازدید : 342
35  تور مالزی | پرواز ایر آسیا | 18 اردیبهشت 96 | 6 شب و 7 روز | 1.480.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 02-02-96 | اعتبار : 16-02-96 بازدید : 345
36  تور مالزی | پرواز ماهان | ویژه اردیبهشت 96 | 7 شب و 8 روز | 1.860.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 31-01-96 | اعتبار : 30-02-96 بازدید : 578
37  تور استرالیا | 12 خرداد 96 | 12 شب و 13 روز | 3800 دلار + 4.900.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 31-01-96 | اعتبار : 01-03-96 بازدید : 517
38  تور روسیه | ویژه بهار 96 | 7 شب و 8 روز | 5.290.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 31-01-96 | اعتبار : 20-03-96 بازدید : 518
39  تور روسیه | 11 و 18 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 3.245.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 30-01-96 | اعتبار : 20-02-96 بازدید : 617
40  تور گرجستان | ویژه اردیبهشت 96 | 3 شب و 4 روز | 910.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 30-01-96 | اعتبار : 30-02-96 بازدید : 552
41  تور آفریقای جنوبی | 7 خرداد 96 | 10 شب و 11 روز | 2990 دلار
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 30-01-96 | اعتبار : 07-03-96 بازدید : 488
42  تور گرجستان | ویژه اردیبهشت 96 | 3 شب و 4 روز | 830.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 30-01-96 | اعتبار : 11-02-96 بازدید : 501
43  تور کنیا | 12 خرداد 96 | 7 شب و 8 روز | 9.990.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 29-01-96 | اعتبار : بازدید : 528
44  تور گرجستان | ویژه اردیبهشت 96 | 4 شب و 5 روز | 1.390.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 29-01-96 | اعتبار : 13-02-96 بازدید : 562
45  تور ارمنستان | پرواز ماهان | ویژه بهار 96 | 3 شب و 4 روز | 1.229.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 29-01-96 | اعتبار : 20-02-96 بازدید : 558
46  تفلیس + باتومی | ویژه اردیبهشت 96 | 7 شب و 8 روز | 1.395.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 28-01-96 | اعتبار : 13-02-96 بازدید : 728
47  تور آفریقای جنوبی | 11 خرداد 96 | 9 شب و 10 روز | 2630 دلار
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 28-01-96 | اعتبار : 30-02-96 بازدید : 549
48  تور گرجستان | ویژه اردیبهشت 96 | 3 شب و 4 روز | 830.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 28-01-96 | اعتبار : 10-02-96 بازدید : 597
49  تور تایلند ( پوکت ) | ویژه اردیبهشت 96 | 7 شب و 8 روز | 2.500.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 27-01-96 | اعتبار : 10-02-96 بازدید : 553
50  تور دبی | پرواز ایر عربیا | ویژه بهار 96 | 3 شب و 4 روز | 1.095.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 27-01-96 | اعتبار : 15-02-96 بازدید : 503
51  رباط + مراکش + کازابلانکا | ویژه بهار 96 | 7 شب و 8 روز | 5.950.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 27-01-96 | اعتبار : 10-03-96 بازدید : 542
52  تور اصفهان هوایی | ویژه بهار 96 | 2 شب و 3 روز | 476.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 27-01-96 | اعتبار : 15-02-96 بازدید : 485
53  نمایشگاه چین | 3 اردیبهشت 96 | 4 شب و 5 روز | 5.700.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 26-01-96 | اعتبار : 27-02-96 بازدید : 518
54  تور تایلند ( پاتایا ) | ویژه بهار 96 | 6 شب و 7 روز | 1.990.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 26-01-96 | اعتبار : 20-02-96 بازدید : 558
55  مالزی + سنگاپور | ویژه بهار 96 | 7 شب و 8 روز | 2.740.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 24-01-96 | اعتبار : 31-02-96 بازدید : 582
56  تور ارمنستان | پرواز ماهان | ویژه بهار 96 | 3 شب و 4 روز | 1.229.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 23-01-96 | اعتبار : 10-02-96 بازدید : 795
57  تور ویتنام | ویژه اردیبهشت 96 | 7 شب و 8 روز | 5.600.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170276-021 | انتشار : 21-01-96 | اعتبار : 25-02-96 بازدید : 875
58  تایلند ( بانکوک + پاتایا ) | ویژه بهار 96 | 7 شب و 8 روز | 2.120.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 20-01-96 | اعتبار : 20-02-96 بازدید : 905
59  تور مالزی | پرواز ماهان | ویژه بهار 96 | 7 شب و 8 روز | 1.880.000 تومان
 آژانس پرگار | 44899001-021 | انتشار : 20-01-96 | اعتبار : 10-02-96 بازدید : 911
60  تور چین | ویژه بهار 96 | 7 شب و 8 روز | 3.390.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 20-01-96 | اعتبار : 15-02-96 بازدید : 880
صفحه 2 از 3