تور خارجی, معرفی تورهای ارزان خارجی | DORTINA.COM

عنوان تـور 
91  مراکش + دبی | ویژه نوروز 96 | 9 شب و 10 روز | 10.990.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 24-11-95 | اعتبار : 09-12-95 بازدید : 379
92  تور تایلند ( پوکت ) | ویژه نوروز 96 | 6 شب و 7 روز | 4.095.000 تومان
 آژانس ریما گشت | 43374-021 | انتشار : 24-11-95 | اعتبار : 20-12-95 بازدید : 390
93  تور مالزی | پرواز ایر آسیا | ویژه نوروز 96 | 6 شب و 7 روز | 3.695.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 24-11-95 | اعتبار : 20-12-95 بازدید : 372
94  تور مالزی | پرواز ماهان | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 4.290.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 24-11-95 | اعتبار : 10-12-95 بازدید : 367
95  مانیل + جزیره کوکو | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 1150 دلار + 3.000.000 تومان
 آژانس پرگار | 46040254-021 | انتشار : 23-11-95 | اعتبار : 20-12-95 بازدید : 409
96  تور ارمنستان | پرواز آسمان | ویژه نوروز 96 | 5 شب و 6 روز | 2.645.000 تومان
 آژانس لیپار گشت | 44963605-021 | انتشار : 23-11-95 | اعتبار : 24-12-95 بازدید : 399
97  تور ارمنستان | پرواز زاگرس | ویژه نوروز 96 | 5 شب و 6 روز | 1.980.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 23-11-95 | اعتبار : 25-12-95 بازدید : 417
98  تور گرجستان | ویژه نوروز 96 | 5 شب و 6 روز | 1.815.000 تومان
 آژانس سیف گشت | 88662266-021 | انتشار : 23-11-95 | اعتبار : 12-12-95 بازدید : 420
99  تور مراکش | ویژه نوروز 96 | 9 شب و 10 روز | 1400 دلار + 3.990.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 23-11-95 | اعتبار : 15-12-95 بازدید : 385
100  تور ترکیه ( آنتالیا ) | اطلس گلوبال | ویژه نوروز 96 | 6 شب و 7 روز | 2.265.000 تومان
 آژانس ریما گشت | 43374-021 | انتشار : 23-11-95 | اعتبار : 20-12-95 بازدید : 431
101  تور ارمنستان | پرواز ارمنیا | ویژه نوروز 96 | 5 شب و 6 روز | 2.395.000 تومان
 آژانس ریما گشت | 43374-021 | انتشار : 21-11-95 | اعتبار : 21-12-95 بازدید : 464
102  تور دبی | پرواز ایر عربیا | ویژه زمستان 95 | 3 شب و 4 روز | 1.189.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 21-11-95 | اعتبار : 04-12-95 بازدید : 495
103  تور دبی | پرواز ماهان | ویژه نوروز 96 | 5 شب و 6 روز | 2.770.000 تومان
 آژانس نگارستان گشت | 88445070-021 | انتشار : 21-11-95 | اعتبار : 20-12-95 بازدید : 246
104  تور هند ( مثلث طلایی ) | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 3.190.000 تومان
 آژانس متین گشت | 88971646-021 | انتشار : 20-11-95 | اعتبار : 25-12-95 بازدید : 302
105  تور دبی | ویژه نوروز 96 | 4 شب و 5 روز | 2.425.000 تومان
 آژانس فرجام پرواز | 22224589-021 | انتشار : 20-11-95 | اعتبار : 15-12-95 بازدید : 314
106  تور هند | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 3.190.000 تومان
 آژانس لیپار گشت | 44963605-021 | انتشار : 20-11-95 | اعتبار : 23-12-95 بازدید : 304
107  تور بلغارستان | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 4.700.000 تومان
 آژانس پرگار | 46040254-021 | انتشار : 20-11-95 | اعتبار : 25-12-95 بازدید : 309
108  تور ترکیه ( استانبول ) | اطلس گلوبال | ویژه نوروز 96 | 6 شب و 7 روز | 2.280.000 تومان
 آژانس ریما گشت | 43374-021 | انتشار : 20-11-95 | اعتبار : 20-12-95 بازدید : 280
109  تور مالزی | پرواز ایر آسیا | 26 اسفند 95 | 7 شب و 8 روز | 3.265.000 تومان
 آژانس پرگار | 46040254-021 | انتشار : 19-11-95 | اعتبار : 25-12-95 بازدید : 344
110  تور چین | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 5.300.000 تومان
 آژانس پرزین سفر | 88170277-021 | انتشار : 19-11-95 | اعتبار : 15-12-95 بازدید : 316
111  تور دور هند | ویژه نوروز 96 | 10 شب و 11 روز | 4.890.000 تومان
 آژانس گلبرگ سیر | 77508585-021 | انتشار : 19-11-95 | اعتبار : 20-12-95 بازدید : 316
112  بالی + سنگاپور | ویژه نوروز 96 | 8 شب و 9 روز | 730 دلار + 3.350.000 تومان
 آژانس نگارستان گشت | 88445070-021 | انتشار : 19-11-95 | اعتبار : 15-12-95 بازدید : 325
113  تور دبی | پرواز ایر عربیا | ویژه نوروز 96 | 5 شب و 6 روز | 2.099.000 تومان
 آژانس متین گشت | 88971646-021 | انتشار : 19-11-95 | اعتبار : 30-12-95 بازدید : 348
114  تور باکو | ویژه نوروز 96 | 5 شب و 6 روز | 2.195.000 تومان
 آژانس اورانوس آرمان سفر | 88406464-021 | انتشار : 19-11-95 | اعتبار : 23-12-95 بازدید : 348
115  تور مالزی | پرواز ایر آسیا | ویژه اسفند 95 | 6 شب و 7 روز | 1.580.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 19-11-95 | اعتبار : 08-12-95 بازدید : 368
116  تور هند ( گوا ) | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 3.995.000 تومان
 آژانس روژانو | 88305930-021 | انتشار : 19-11-95 | اعتبار : 15-12-95 بازدید : 317
117  تور قبرس ( لارناکا ) | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 3.010.000 تومان
 آژانس لیپار گشت | 44963605-021 | انتشار : 19-11-95 | اعتبار : 23-12-95 بازدید : 324
118  تور کربلا | ویژه نوروز 96 | 7 شب و 8 روز | 1.850.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 18-11-95 | اعتبار : 14-01-96 بازدید : 292
119  تایلند ( پاتایا ) | ویژه زمستان 95 | 6 شب و 7 روز | 1.695.000 تومان
 آژانس نیلوفرانه گشت | 26421977-021 | انتشار : 18-11-95 | اعتبار : 07-12-95 بازدید : 325
120  تور گرجستان | ویژه نوروز 96 | 5 شب و 6 روز | 1.450.000 تومان
 آژانس فرجام پرواز | 22224589-021 | انتشار : 18-11-95 | اعتبار : 20-12-95 بازدید : 351
صفحه 4 از 7