عنـوان 
ردیف عنـــــــوان
1 هتل 5 ستاره پردیسان - مشهد
2 هتل 3 ستاره سی برگ - مشهد
3 هتل 5 ستاره درویشی - مشهد
4 هتل 4 ستاره فردوس - مشهد
5 هتل 5 ستاره پارس - مشهد
6 هتل 5 ستاره بین المللی قصر طلایی - مشهد