عنـوان 
ردیف عنـــــــوان
1 هتل 5 ستاره مارینا پارک - کیش
2 هتل 4 ستاره ارم ( هتل بزرگ ارم ) - کیش
3 هتل 5 ستاره شایگان - کیش
4 هتل 5 ستاره پارمیس - کیش
5 هتل 5 ستاره داریوش - کیش