| راهنمای گردشگری و جاذبه های توریستی قبرس |


1 اطلاعات کلی در مورد قبرس - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
2 پارک آبی آفرودیت - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
3 مرکز شهر آیاناپا - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
4 خیابان فینیگوودس - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
5 ساحل نیسی - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
6 غار دریایی - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
7 کلیسای سنت لازاروس - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
8 مسجد حلا سلطان - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
9 کوهستان ترودوس - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
10 موزه باستان شناسی - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
11 مقابر ماکرونیوس - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
12 موزه حیات دریایی - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
13 دماغه گرکو - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
14 صومعه آیاناپا - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس
15 حمام Omeriye - راهنمای گردشگری و توریستی قبرس