| راهنمای گردشگری و جاذبه های توریستی ایتالیا |


1 اطلاعات کلی در مورد ایتالیا - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
2 پله های اسپانیایی - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
3 کلیسای سانتا ماریا ماجیوری - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
4 پارک و باغ ویلای بورقیس - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
5 موزه ملی رم - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
6 واتیکان - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
7 میدان گلادیاتورها - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
8 معبد پانتئون - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
9 کلیسای سنت پیتر - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
10 تپه پالاتینو - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
11 میدان ونزیا - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
12 فواره تروی - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
13 میدان باربرینی - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
14 قلعه سنت آنجلو - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
15 پل ریالتو ( Rialto Bridge ) - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
16 فواره قایق قدیمی - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
17 بنای کولیزیوم - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
18 پیازا سان مارکو (میدان نشان مقدس) - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
19 کلیسای سان مارکوس - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
20 گالری ویتوریو امانوئلا - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
21 موزه فلورانس - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
22 کلیسای ایل دامو - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
23 کلیسای سانتا ماریا - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
24 کلیسای سانتا ماریا دل گرازی - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
25 کاستلو فورزسکو - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
26 پل مشهور پونته وکیوو شهر فلورانس - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
27 مناطق روستایی توسکانیا - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
28 شهر قرون وسطایی سان جیمیگنانو - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
29 صخره های ساحلی جزیره کاپری - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا
30 برج پیزا - راهنمای گردشگری و توریستی ایتالیا