| راهنمای گردشگری و جاذبه های توریستی آفریقای جنوبی |


1 اطلاعات کلی در مورد آفریقای جنوبی - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
2 پارک تالابی سنت لوئیس - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
3 جزیره روبن - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
4 پارک اوکاهلامبا، دراکنزبرپ - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
5 بنای یادبود وورترکر - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
6 منطقه حفاظت شده طبیعی واندربروم - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
7 باغ های ملی جانور شناسی آفریقای جنوبی - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
8 خانه آنتون ون واو - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
9 باغ های ملی گیاه شناسی پرتوریا - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
10 دماغه امید نیک (The Cape of Good Hope) - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
11 پارک ملی کروگر - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
12 پارک بازی فیندا (اکو سیستم هفت گانه) - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
13 موزه آپارتاید - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
14 کوهستان صاف (زیباترین منظره کیپ تاون) - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
15 جزیره روبن (سمبل کشوری آزاد) - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
16 غارهای استوک فونتین (گاهواره بشر) - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
17 سان سیتی - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
18 ساختمان Panorama - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
19 پارک شیرها (Lion Park) - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
20 کوه تابل - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
21 پل فیل - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
22 موزه آفریقایی کیپ تاون - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
23 مرکز سرگرمی - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
24 پارک آبی ژوهانسبورگ - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
25 وین فورت یارد - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی
26 آکواریوم دریایی دو اقیانوس - راهنمای گردشگری و توریستی آفریقای جنوبی