ثبت تور | ثبت رایگان تورهای مسافرتی و لحظه آخری

ثبت رایگان تور مسافرتیجهت ثبت رایگان تور رعایت موارد زیر ضروری است :

  1. آژانس مسافرتی شما باید در بانک اطلاعاتی درتینا ثبت شده باشد.
  2. آژانسهایی که در درتینا آگهی دارند روزانه مجاز به ثبت حداکثر 2 تور خارجی و 2 تور داخلی هستند.

ویرایش تور مسافرتی :

چنانچه تور ثبت شده شما در درتینا نیاز به ویرایش دارد با انتخاب گزینه ویرایش تور ثبت شده مجددا آن را ارسال نمایید. در اینصورت تور قبلی حذف و تور جدید جایگزین خواهد آن شد.

  1. تنها آژانسهایی که در سایت درتیـنا آگهی تصویری دارند میتوانند تــــور رایـگان ثبت کنند.
  2. ثبت تـــــور به جز روزهای تعطیـل از ساعات 9 صبح الـــــــــــی 3 عصر مجـــــــاز است.
  3. ثبت تـــــور در روزهای 5 شـــنبه از ساعت 9 صبح الـــــــــــی 11 صبح مجـــــــاز است.

 

فرم ثبت رایگان تور مسافرتی :

ثبت تور از تاریخ 28 اسفند 93 تا 8 فروردین 94 به دلیل تعطیلات نوروزی امکان پذیر نیست

جهت سفارش پیامک با شماره 385 66 56 0919 تماس بگیرید

 { rsform 4}