قلعه آشیانه پرستو - راهنمای گردشگری و توریستی اکراین

این قلعه در حدود 2000 سال قدمت دارد و به دست رومی ها در ساحل دریای سیاه در بندر یالتا، در شهرکریما (کریمه)، در کشور اکراین ساخته شده است. این قلعه در حقیقت نماد شهر کریما است و بر فراز صخره مرتفع سنگی بنام آیتودور قرار گرفته و در همان زمان جاده ای نیز از سمت ساحل تا بالای صخره و قلعه احداث شده است.

قلعه آشیانه پرستو - اکراین

قلعه آشیانه پرستو - اکراین

تعداد بازدید : 2077